Open source

Om telefoontest.net te ontwikkelen en onderhouden maken we exclusief gebruik van open source software. Dat betekent dat wij zonder te betalen gebruik mogen maken van het werk van duizenden vrijwilligers die veelal in hun vrije tijd code schrijven, verbeteren en testen.

Als kleine wederdienst doneren we 10% van de inkomsten van telefoontest.net aan open source projecten die op welke manier dan ook bij hebben gedragen aan het ontwikkelen van de website waar steeds meer mensen uit Nederland en België gebruik van maken.

Enkele van de belangrijkste open source projecten waar wij gebruik van maken